kancelaria kanoniczna
 
      Menu:

  O Kancelarii
  Zakres usług
  Zespół
  Rekomendacje
  Proces kościelny
  Tytuły nieważności
  Częste pytania
  Pro publico bono
  Kontakt
 
Studium przypadków

Archiwum
   
Czy jest możliwy rozwód kościelny?

Czy jest możliwy rozwód kościelny?

W Kościele nie ma rozwodów ani „unieważnienia małżeństwa.” „Rozwód kościelny” czy też „unieważnienie małżeństwa” są terminami używanymi  jedynie w języku potocznym.
W kościele katolickim nie ma rozwodów. Kościół katolicki stoi na straży jedności i nierozerwalności małżeństwa, zgodnie bowiem z kan. 1141 KPK „Małżeństwo zawarte i dopełnione nie może być rozwiązane żadną ludzką władzą i z żadnej przyczyny, oprócz śmierci”. Dlatego też w Kościele nie ma rozwodów ani „unieważnienia małżeństwa.” „Rozwód kościelny” czy też „unieważnienie małżeństwa” są terminami używanymi  jedynie w języku potocznym. W wyjątkowych okolicznościach możliwe jest jednak uzyskanie tzw. stwierdzenia nieważności ślubu kościelnego lub dyspensy od ślubu zawartego a niedopełnionego.
 
   
Copyright (c)2011  Kancelaria Kanoniczna "Primus"
fot.& stylizacja Monika J. Gryska-Łączniak : Moni Metamorfoza