kancelaria kanoniczna
 
      Menu:

  O Kancelarii
  Zakres usług
  Zespół
  Rekomendacje
  Proces kościelny
  Tytuły nieważności
  Częste pytania
  Pro publico bono
  Kontakt
 
Studium przypadków

Archiwum
   
Zespół

Prawnicy Kancelarii Kanonicznej "Primus" byli prekursorami poradnictwa w sprawach o stwierdzenie nieważności ślubu kościelnego w Wielkopolsce.
Jako pierwsze świeckie osoby w Archidiecezji Poznańskiej udzielali bezpłatnych porad prawnych i z sukcesami nadal prowadzą działalność z zakresu pomocy prawnej w dziedzinie prawa kanonicznego jako adwokaci kościelni.

 

Fachowa wiedza, ukoronowana dyplomem Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie, wzbogacona licznymi kursami z wielu pokrewnych dziedzin, gwarantuje rzeczowe podejście do spraw, fachowe doradztwo  oraz najwyższe kompetencje w dopełnieniu wszystkich formalności procesowych.

 

Dobrze pojęta służba oznacza dla nas  zaangażowanie i dyskrecję w podejmowanych przez  nas czynnościach, dlatego mogą Państwo w pełni zdać się na nas w każdej powierzonej nam sprawie. Kompleksowo i profesjonalnie zajmiemy się nią, by pomóc w odzyskaniu  pełnego uczestnictwa w życiu Kościoła.

 

Karolina Błaszków-Nowak    
Karolina M. Błaszków Nowak

Pełni zadania adwokata kościelnego przy Metropolitalnym Sądzie Duchownym Archidiecezji Poznańskiej, także adwokat kościelny przy Sądzie Biskupim w Kaliszu.

Studia i edukacja
• Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.
• Aplikantka notarialna przy Poznańskiej Izbie Notarialnej.
• Ukończyła studia z zakresu prawa kanonicznego na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
• obecnie kontynuuje naukę przygotowując rozprawę doktorską w ramach studiów doktoranckich na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie.
• Adwokat Karolina Błaszków Nowak jest członkiem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich.Rafał Nowak   
Rafał Nowak

Pełni zadania adwokata kościelnego przy Trybunale Metropolitalnym Archidiecezji Poznańskiej, także adwokat kościelny przy Sądzie Biskupim w Kaliszu.

Studia i edukacja
•    Absolwent  Wydziału Teologicznego oraz  Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
•    obecnie kontynuuje rozwój naukowy i pogłębia wiedzę przygotowując rozprawę doktorską w ramach studiów doktoranckich organizowanych na WPK Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
•    Adwokat Rafał Nowak jest członkiem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich.
•    Uczestnik licznych konferencji i sympozjów organizowanych w kraju i zagranicą.

 
   
Copyright (c)2011  Kancelaria Kanoniczna "Primus"
fot.& stylizacja Monika J. Gryska-Łączniak : Moni Metamorfoza